Sale!

Skor A dalam Penulisan PT3

Level : PT3

Product : Reference Books

ISBN : 978 967 493 950 2

Year Published : 2021

RM13.50RM14.50
RM12.83RM13.78

Clear
ISBN: 978 967 493 950 2 Categories: , , , , ,

Book Details

Weight 0.3 kg
Postage

Sabah & Sarawak, Semenanjung

Skor A dalam Penulisan PT3 merupakan buku rujukan komprehensif yang sesuai untuk kegunaan guru dan murid. Contoh pemindahan maklumat dan karangan yang disertakan adalah padat dan menyeluruh serta menepati keperluan pembelajaran murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Rangka pemindahan maklumat dan karangan serta jawapan penuh yang disediakan dapat membantu para murid membina penulisan yang menepati keperluan PT3. Buku ini dapat merealisasikan matlamat para murid untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam aspek penulisan mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat PT3.

Ciri-ciri eksklusif buku ini:

  • Menepati Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Peta i-THINK untuk membantu merangsang pemikiran murid semasa menjawab soalan ulasan
  • Panduan kosa kata untuk perkataan yang sukar
  • Jawapan cadangan untuk rujukan dan semakan