New Arrival Books

[wpcs id=”42096″]

[wpcs id=”41960″]

Highlight Books

Modul Praktis PBD Pentaksiran Bilik Darjah

Sesuai digunakan untuk PdPR

 • KBAT
 • PAK-21
 • i-THINK
 • Jawapan disediakan

Berdasarkan Buku Teks & Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Lembaran boleh dilerai dan difailkan

4 Core Values Civic Education

 • Respect
 • Love
 • Happiness
 • Responsibility

5E Learning Model
Engage > Explore > Explain > Elaborate > Evaluate

Revisi Cepat SPM KSSM Tingkatan 4 & 5

ditulis berdasarkan bidang pembelajaran dan topik dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Tingkatan 4 & 5. Buku ini merupakan sumber rujukan padat yang dapat membantu murid mengulang kaji dengan berkesan dan memperoleh kejayaan cemerlang dalam pembelajaran. 

Ciri-ciri Eksklusif Buku Ini:

 • Nota yang ringkas, tepat dan padat
 • Standard Pembelajaran dalam DSKP ditanda pada subtopik berkenaan
 • Info Dinamik dan Kod QR sebagai maklumat tambahan
 • Semak Cepat yang menguji pemahaman dan pengetahuan
 • Peta pemikiran untuk revisi pantas dan mempertingkatkan tahap pemahaman murid
 • Praktis Sumatif berorientasikan soalan-soalan SPM
 • Soalan berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) merangsang pemikiran kritis dan kreatif

· Our Book Series ·

Modul Praktis PBD Tahap 1

Berdasarkan Buku Teks & Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Lembaran boleh dilerai dan difailkan

Modul Praktis PBD Tahap 2

Buku ini merupakan sumber rujukan padat yang dapat membantu murid mengulang kaji dengan berkesan dan memperoleh kejayaan cemerlang dalam pembelajaran.

Praktis Topikal Tingkatan 4

Penyediaan buku ini menepati Format Instrumen Peperiksaan SPM terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) bagi menggantikan format peperiksaan sedia ada.

Praktis Topikal Tingkatan 5

Penyediaan buku ini menepati Format Instrumen Peperiksaan SPM terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) bagi menggantikan format peperiksaan sedia ada.

Modul Praktis PSV

Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSR Tahun 1-6 ini diterbitkan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bahasa seni visual murid melalui aktiviti seni visual. Murid juga boleh menghasilkan karya seni visual secara kreatif menggunakan pelbagai sumber.

Revisi Cepat PT3

Buku ini merupakan sumber rujukan padat yang dapat membantu murid mengulang kaji dengan berkesan dan memperoleh kejayaan cemerlang dalam pembelajaran.

Revisi Cepat SPM

Buku ini merupakan sumber rujukan padat yang dapat membantu murid mengulang kaji dengan berkesan dan memperoleh kejayaan cemerlang dalam pembelajaran.

Skor A dalam STPM Semester 1

Buku ini merupakan bahan latihan berkualiti dan efektif yang diyakini dapat membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan STPM.

Back to Top